Szászvári Polgárőr Egyesület

Szászvári Polgárőr Egyesület

7349 Szászvár, Május1. tér 1. 
Elnök: Réder Péter
Tel.: 06-30-427-426-0

A Szászvári Polgárőr Egyesület 1995 óta működik jelenlegi formájában. Az egyesület tagja az Országos Polgárőr Szövetségnek és a Baranya Megyei Polgárőr Egyesület szövetségének is. Együttműködési megállapodást a Baranya Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötöttünk. 

A Szászvári Polgárőr Egyesület működési területe Szászvár közigazgatási területe. 

Az Egyesület céljai és feladatai:  

Fő feladatunk a szolgálatok teljesítése alkalmával a bűnmegelőzés, a közrend a vagyon- és a személyvédelem. Ezen belül kiemelten fontos az ifjúság, idősek, egyedül élők és fogyatékkal élők védelme.

Bővebben:

-a közbiztonság és a közrend helyi megteremtésében és fenntartásában való önkéntes részvétel a rendőrséggel való együttműködés keretei között

- közösségteremtő tevékenység

-      - a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében végzett közterületi járőr- és figyelőszolgálat

Kiegészítő feladatként önkéntesen közreműködünk:

  • -          a katasztrófák elleni védekezés illetve a felkészülés és helyreállítás feladataiban
  • -          környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában, következményeinek felszámolásában
  • -          a polgárok és javaik védelmében, az állami és önkormányzati vagyon megóvásában
  • -          a közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési és bűnüldözési célból elhelyezett képfelvevő által rögzített felvételek megfigyelésében
  • -          rendezvények helyszínének biztosításában
  • -         a rendőrkapitány és a polgárőr szervezet működési területén illetékes helyi önkormányzat által létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági, valamint baleset-megelőzési bizottság munkájában (Rendőrségről szóló törvény alapján)
  • -          az együttműködő szervek szakmai tevékenységének segítésében
  • -          a polgárőr egyesület feladataival összefüggő oktatási, kulturális, ismeretterjesztő tevékenységben
  • -          körözött tárgyak, személyek és holttestek azonosításában és felkutatásában.

 

Egyesületünk szorosan együttműködik a helyi körzeti megbízottakkal, kapcsolatunk jó, folyamatos, egymás munkáját kölcsönösen segítjük. 

Az Egyesület Szászvár Nagyközség Önkormányzata által szervezett minden rendezvényének biztosításában részt vesz. Ezen kívül más intézmények és civil szervezetek által szervezett rendezvényeken, sporteseményeken – Pl. szüreti rendezvény, futó- és kerékpárversenyek, stb. -  biztosítjuk a helyszínt, szükség esetén irányítjuk a forgalmat, őrizzük az értékeket, vagyontárgyakat. Az intézményekkel és civil szervezetekkel a kapcsolatunk jó, folyamatos, egymás munkáját kölcsönösen segítjük.

Az MLSZ Baranya Megyei Igazgatósága és a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége korábbi megállapodásának értelmében, ingyenesen biztosítja a Szászvári Sportegyesület rendezvényeit, a meccseket, ügyel a közbiztonságra. Közreműködnek a mérkőzésre érkező szurkolók irányításában, gépjárműforgalom terelésében. Közreműködnek a bírák érkezésének és távozásának zavartalan lebonyolításában. Óvják a játékvezető és asszisztensei anyagi javait. 

Mindenszentek és Halottak napján kiemelt felelősséggel, kegyeletmegőrző és bűnmegelőző céllal éjjel-nappal őrizzük a temető területét és környezetének – kiemelten a parkolás- rendjét. 

Egyesületünk minden évben részt vesz csapat- és közösségépítő programokon. Az orfűi és a sásdi főzőversenyen rendszeresen szép eredményeket érünk el.