Szászvári Ifjúsági Egyesület

Szászvári Ifjúsági Egyesület

Facebook oldalunk

7349 Szászvár, Május 1. tér 1.
Elnök: Toronicza Georgina
Tel.: 30/595-6651
E-mail: toroniczageorgina@gmail.com

 

A Szászvári Ifjúsági Egyesület 2004 áprilisában alakult azzal a céllal, hogy a településen élő fiataloknak teret biztosítson kulturális, szabadidős és sportprogramjaikhoz; biztosítsa érdekképviseletüket, az ifjúság- és gyermekvédelmi feladatokban közreműködjön a község önkormányzatával és civil szervezeteivel.

Az egyesület 28 taggal alakult meg - a tagok száma azóta folyamatosan nőtt -, életkoruk 12 és 30 év közötti, akad közöttük középiskolás, főiskolás, de már dolgozó fiatal is. Ami közös bennük, hogy szívesen vannak együtt, tartalmas szórakozást keresnek helyben, nem akarnak ezért elutazni a környező városok valamelyikébe. Ifjúsági egyesületünk programjaival főként a település 12 és 30 év közötti lakóit célozza meg, de az általános iskolás korosztállyal is foglalkozik.

A tagok vonzó rendezvényeket kívánnak szervezni a község fiataljainak, s példamutatással rávezetni őket egy „élhető életre”. Ezekkel a programokkal szeretnénk elcsábítani korosztályunkat a kocsmákból: ilyenek például az általunk szervezett és felügyelt zenés rendezvények, sportversenyek, ifjúsági fórumok, vetélkedők, úti beszámolók, a szenvedélybetegségekkel kapcsolatos előadások, társadalmi munka a község szépítésével kapcsolatosan. Kirándulások szervezésével kívánjuk a környék szép helyeit megmutatni azoknak a fiataloknak, akik csak a tengerpartot istenítik; ugyanakkor a külföldön nyaralókat felkérjük egy-egy fotókkal-videofilmmel illusztrált élménybeszámoló megtartására.

A szervezet szorosan együttműködik a település képviselő-testületével, az elnök tanácskozási joggal vesz részt a testületi üléseken, véleményét kikérik a fiatalokat érintő kérdésekben. Igen jó a kapcsolatuk a Kiss György Általános és Alapfokú Művészeti Iskolával: az egyesület programokat szervez az általános iskolás korosztálynak is (például gyermeknapon játszóház), illetve segít az intézményi rendezvények lebonyolításánál (például Kiss György-napi akadályverseny); az intézmény pedig helyet biztosít a táncpróbákra. 

A szervezet vezetősége 5 főből áll, az alapszabály szerint az elnök és helyettese csak nagykorú egyesületi tag lehet. A jelenlegi elnök Kővári Szabolcs, aki képviseli az egyesületet, előkészíti és vezeti a taggyűléseket, a vezetőségi üléseket, a vezetőség többi tagjával együtt elkészíti az éves munkatervet, illetve kapcsolatot tart a Kiss György Általános és Alapfokú Művészeti Iskolával.

Szászvár Nagyközség Önkormányzata a 2005-ben átadott Faluházban biztosított helyet az egyesületnek. A szervezetnek használatra átengedett helyiségben csak bútorzat (asztalok, székek, szekrény) van, s kaptunk egy színes televíziót is a megszűnt művelődési ház „hagyatékából”. A terem alkalmas az ülések-összejövetelek megtartására. 

Tánccsoport:

Tánccsoport vezető: Fülöp Csaba
Tel.:06/30-6928667 

 Az egyesület tagjai között igény merült fel arra, hogy folytassák az általános iskolában elkezdett tánciskolát. Mivel ez is a szabadidő hasznos eltöltéséhez tartozik, így szervezetünk összefogta a táncolni szerető fiatalokat és 2007-ben megalakult az egyesület amatőr tánccsoportja, mely igen színvonalasan működik, s a helyi rendezvényeken kívül állandó fellépője a környék településeinek programjain is.

Külföldön is bemutatkoztak, Szászvár ausztriai partnertelepülése, St. Radegund hívta meg őket egy fesztiválra, ahol nagy sikert arattak műsorukkal. Az erdélyi Fenyéden és a szlovák Nemeskajalon is jártak. 

A csoport 32 fős, egy-egy fellépés alkalmával 14-16 pár látható műsorukban.  Tagjaink a kistérség lakói, van köztünk szászvári, egregyi, kárászi és mázai is. Az újakat is szívesen várjuk és fogadjuk! 

Az elmúlt években tánctanárok segítségével sok koreográfiát tanultak meg a fiatalok. Csapatunk repertoárjában szerepelnek latin-amerikai, szalon, német és magyar táncok is. Célunk, hogy időről időre újabb táncokat, összeállításokat tanuljunk meg, hogy minél változatosabbá tegyük fellépéseinket.