Köszöntő

Tisztelt Látogatók!
Kedves Érdeklődők!

Szászvár polgármestereként sok szeretettel köszöntöm nagyközségünk honlapján! Ez a honlap Önöknek készült, ezért igyekeztünk úgy kialakítani az új felületet, hogy egyértelmű, hasznos és naprakész információkat adjon településünkről. 

Gyermekétkeztetési térítési díjak

A Szászvár Nagyközség Önkormányzata által biztosított

gyermekétkeztetési szolgáltatásért fizetendő térítési díjak összege

BURSA HUNGARICA 2022.

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Szászvár Nagyközség Önkormányzata pályázatot hirdet
az alábbi ingatlanok értékesítésére:
Szászvár belterület 212/12. hrsz.-ú, „kivett" beépítetlen terület megnevezésű, 935 m2 alapterületű, természetben 7349 Szászvár, Hársfa utcai összközműves ingatlan
A legkisebb ajánlható ár: 2.000.000,- Ft.
Szászvár belterület 212/14. hrsz.-ú, „kivett" beépítetlen terület megnevezésű 942 m2 alapterületű, természetben 7349 Szászvár, Hársfa utcai összközműves ingatlan
A legkisebb ajánlható ár: 2.000.000,-Ft.
A nyertes pályázó az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a pályázati eljárásban a kikiáltási árhoz képest a legmagasabb összegű ár megfizetésére tesz ajánlatot.
 

TÁJÉKOZTATÁS

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ezúton tájékoztat minden érdeklődőt, hogy elkészítette a Natura 2000 hálózat részét képező HUDD200030 jelű, Mecsekelnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület fenntartási tervének tervezetét.

Tájékoztatás tűzvédelmet érintő norma módosulásról

2020. december 2-án megjelent a veszélyhelyzet ideje alatt alkalmazandó, levegőminőséggel összefüggő szabályokról szóló 549/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet:

ÉRTÉKESÍTÉSI PÁLYÁZATOK

A Nemzeti Földalapról a felelős állami földvagyon-gazdálkodás fenntartásának érdekében a földbirtok-politika irányelvekkel összhangban, a kellő eljárási és jogszabályi garanciák megteremtése mellett, átlátható eljárások keretében, a Magyar Állam tulajdonában és az NFK tulajdonosi joggyakorlási körében álló, tíz hektárnál kisebb térmértékű földrészleteket tervez hirdetmény közzétételével értékesíteni.

HIRDETMÉNY

Oldalak

Feliratkozás szaszvar.hu RSS csatornájára