Magyar falu program

A Magyar Falu Program keretében kilenc pályázatot nyújtott be önkormányzatunk. Ezekből hét tartaléklistára került, kettő pedig támogatásban részesült.

A kistelepülések járdaépítésének, felújításának anyagtámogatása című pályázatban elnyert 4.996.520 Ft-ból az előzetes terveknek megfelelően a Kiss György utca, Szent István utca és a Bonyhádi utca járdái kerülnek felújításra a 2020.03.01. – 2021.06.30. közötti időszakban.

Az Óvoda udvar című pályázatban kapott 4.994.829 Ft támogatásból a Szászvári Hársvirág Óvoda kerítése lesz újjáépítve. A projekt megvalósításának tervezett befejezése 2020. december 31.

A Zártkerti Program keretében szintén sikerrel pályázott az önkormányzat. A 2846 helyrajzi számon lévő földút 180 m-es szakaszának felújítása és az út mellett telepített vadkerítés 21 ingatlan könnyebb megközelítését és védelmét fogja elősegíteni. A támogatás összege 9.999.924 Ft. A megvalósításra 2020 tavaszán kerül sor.

Szászvár, 2019.11.28.

Szászvár Nagyközség Önkormányzata