Értékeink Tárháza

 

 

 

2015. október 21-én tartotta Önkormányzatunk a Szászvári Értéktár szakmai fórumát, mely egyben több hónapig tartó munka záróeseménye is volt. A HUNG-2014 C „a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” pályázat keretében a Szászvári „Értékőrzők” Munkacsoport segítségével készült el a Szászvári Értéktár, melyben tematizálva 136 érték került feltárásra és jogszabály szerint besorolásra. Településünk igen gazdag természeti, környezeti értékekben, kulturális, épített örökségben, turisztikai értékekben és szellemi örökségben.

A projekt során 8 helyi lakossal készült interjú, mely szintén a települési értékek feltárását segítette elő.  A Munkacsoport 5 alkalommal ülésezett és írásbeli javaslatot terjesztett az Önkormányzat vezetése elé a feltárt értékek megőrzését, turisztikai hasznosítását illetően.  A Szakmai Fórumon 45 fő vett részt, akik Fazekas Orsolyát a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletében és Dr. Horváth Endre turisztikai szakértő előadását hallgathatták meg.

Értékeink Tárháza Szászvár címmel elkészült a Kiadvány, mely a szászvári turisztikai értékeket fotókkal mutatja be. A Szakmai Fórum keretében fotókiállítást is szerveztünk, a képeket Ifj. Szokoly Károly készítette.  A Fórumon résztvevők régi szászvári dokumentumokat is megtekinthettek, kiemelve néhány különlegességet: 1876. Dombóvár – Bátaszék vasúti térképet, 1965. Csöpögő – Téczely Károly fotógyűjteményét, 1849.Telekkönyvi kivonatot, Kiss György halotti anyakönyvi kivonatát, száz évesnél öregebb, kézzel készített Szászvár térképet.Baranyában 2 Értéktár került összeállításra idén, az egyiket a Megyei Önkormányzat készítette, a másikat Szászvár települése és lakossága. Ezért is fordít a megye kiemelt figyelmet rá és szakmailag támogatja a munka folytatását.Köszönetünket szeretnénk kifejezni azoknak akik interjút adtak (Wager József, Nagy Imréné), akik az Értékőrzők Munkacsoportnak az Értéktár létrejöttéért:Molnár Lászlóné Nagy Ildikó, Patton Gábor, Havasiné Szokoly Zsuzsanna, Maglódiné Horváth Ildikó, Szokoly Károly, Püski Mátyás, Püski Gabriella, Ifj. Szokoly Károlynak a szép képekért és Téczely Károly örököseinek, akik a kiállításhoz Karcsi bácsi által összegyűjtött dokumentumokat rendelkezésünkre bocsátották.

Aki szeretné megtekinteni az Értéktárat, a Szakmai Fórum előadásait, a Kiadványt, a fotókat az ő számukra Önkormányzatunk honlapján elérhetőek ezek a dokumentumok.

                                    Vidák Krisztina

polgármester

 

 

 

  Bethlen Gábor alap támogatásával készült film
megtekinthető az alábbi linken:

 

 

 

 Letölthető dokumentumok:

Szászi értékeink

Értéktár bemutatása

Szakmai fórum

Interjúk

Az értékörző film szöveges leirata

Értékörzők javaslatai

Összefoglaló

Bányászati kisszótár I.

Bányászati kisszótár II.